Home >Algemeen>Disclaimer

Disclaimer en privacy statement

Scoliose.info stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in ons en een bezoek brengt aan onze site. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen op deze site te allen tijde voorbehouden. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Scoliose.info. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Scoliose.info.

Virussen en veiligheid

De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

Andere sites

Deze site kan tevens links bevatten naar externe sites. Scoliose.info is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan onze site.

Privacy statement

Verwerking van persoonsgegevens

Deze website is eigendom van Scoliose.info en met deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Scoliose.info respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel in een aanvraagformulier, contactformulier of per e-mail aan Scoliose.info verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt worden opgeslagen in een database van Scoliose.info en uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen treden, om u te informeren over de diensten die Scoliose.info aanbiedt. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Scoliose.info daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Scoliose.info, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Scoliose.info door een mail te sturen naar info@scoliose.info

Gebruik van cookies

Scoliose.info maakt gebruik van zogenoemde “cookies” om de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Scoliose.info gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Scoliose.info cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken.

Indien u deze website bezoekt worden de volgende gegevens vastgelegd in een cookie: uw IP-adres indien noodzakelijk en sessienummer.

Indien u dit niet wenst, kunt u het gebruik van cookies voorkomen door uw browserinstellingen op uw computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Scoliose.info wordt verminderd, dan wel dat de website van Scoliose.info geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u een mail sturen naar info@scoliose.info

 

Scoliose.info: de community voor en door Scoliosepatiënten

Steun hebben aan lotgenoten

 • Facebook
  Like ons op Facebook.
 • Twitter
  Volg ons op twitter.
 • Google+
  Volg ons op Google+.
 • Youtube
  Bekijk al onze video's.
 • Email
  Stuur ons een e-mail.